E-mail:viruautom@gmail.com | Tel: +372 3373065 | Mob:+3725163576

Õppekorralduse alused

1. ÜLDKORRALDUS

1.1.Viru Autom OÜ Autokool, reg.nr.11235574 (edaspidi Koolitaja) lähtub oma tegevuses
täiendkoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning
teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.2.Koolitusel osaleja on isik, kes õpib Koolitaja poolt pakutaval mootorsõidukijuhi kategooriat andval või täiendkoolituse õppekava alusel läbi viidaval õppetööl (edaspidi Õppija)

1.3.Õppetöö (Koolitus) toimub üldjuhul Koolitaja ruumides, kuutasu alusel renditavas ruumides aadressil Tuuslari 13, 30322 Kohtla-Järve, vajadusel teistes õppetööks sobivates renditavates ruumides.

1.4.Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit. Õppetöö toimub päevase ja õhtuse õppetöö vormis ning vajadusel ka nädalavahetutel

Loe lähemalt...

Õppekoralduse kvalitedi tagamise alused

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Viru Autom OÜ autokool lähtub koolituse kvaliteedi tagamisel järgnevatest õigusaktidest: Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad ning Täiskasvanute koolituse seadus.

1.2. Koolituse õppekavad koostatakse lähtuvalt seadusandlusest.

1.3. Koolitajad peavad omama erialast haridust ja/või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust.

1.4.Koolituse läbiviimisel ja suhtlemisel juhindub Koolitaja väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

Loe lähemalt...

Address: Tuuslari 13, Kohtla-Järve, Ida-Virumaa, 30322, EestiTelefon: +372 3373065 Mobile: +372 5163576