E-mail:viruautom@hot.ee | Telefon: +372 3373065

A-KATEGOORIA

 A-KATEGOORIA,

A-KATEGOORIA koolitusele võetakse õppima isik, kelle alaline elukoht on Eestis.

Õppetöö toimub Viru Autom OÜ autokooli poolt koostatud ja Maanteeameti poolt kinnitatud õppekava järgi.

Vaata siit

Koolituskursusele võetakse õppima A-kategooria juhtimisõigust taotlev isik, kes sõiduki juhtimisõiguse taotlemisel omab esmast juhiluba

või juhiluba mis tahes kategooria auto juhtimiseks ning on vähemalt 23,5 aastat vana.

Lisaks eelnevale nõudele peab koolituskursusele vastuvõtmiseks isik omama taotleva kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega

kehtivat tervisetõendit.

A-kategooria mootorsõiduki juhi täiendõppe koolituskursuse pikkus on vähemalt kolm nädalat.

Liiklusteooriaõppe auditoorse õppevormi ühe õppetunni kestus on 45 minutit ja õppesõidutunni kestus on 45 minutit.

Koolitus sisaldab:

Teooriaõpe - 10 õppetundi (45 min)

Sõiduõpe - 10 sõidutundi (45 min)

 

A-KATEGOORIA alates 18.eluaastast.

Kursus sisladab algõppe korral:

Teooriaõpe - 28 õppetundi (45 min)

Sõiduõpe - 30 sõidutundi (45 min)

Teooriakursus ja sõiduõpe lõppeb koolieksamiga. Pärast koolieksamite sooritamist väljastatakse koolituskursuse tunnistus, millega koolituse

lõpetanu saab minna Maanteeametisse eksameid sooritama.

Lektorid:

Teooriaõpe: Erkki Karja

Sõiduõpe: Erkki Karja

Hind: 390.-EUR

– algus vt ajakava

 

Address: Tuuslari 13, Kohtla-Järve, Ida-Virumaa, 30322, EestiTelefon: +372 3373065 Mobile: +372 5163576