E-mail:viruautom@hot.ee | Telefon: +372 3373065

Veoautojuhi täiendkoolitus

Antud koolituse läbimine on kohustuslik tasu eest töötavale autojuhile, kes töötab veose veol C- või C1 kategooria auto või

CE- või C1E-kategooria autorongiga. Tasu eest töötava autojuhi ametikoolitus viiakse läbi Majandus-ja taristuministri 06.06.2018 a.

määrusele nr 29

Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse kord, koolituse õppekavad, nõuded autojuhi koolituse korraldamise õppekavale ja õppekava koostamisele, nõuded autojuhi teadmistele ja oskustele ning pädevustunnistuse vorm

 

Veoautojuhi täiendkoolitus mahus 35 tundi tuleb läbida neil, kellel on C1, C1E ,C või CE-  kategooria juhiluba ning pädevustunnistus või

vastav kirje juhiloal.

Pädevustunnistus või kirje juhiloal ei ole nõutav juhil, kellele on antud C1, C1E, C või CE kategooria juhiluba enne 10.septembrit 2009 a.

 

Vajalikud dokumendid- ID-kaart või pass, juhiluba, pädevustunnistus, kui juhiloal puudub vastav kirje.

Koolitus lõpeb eksamiga koolitaja juures ning vastava tunnistuse väljastamisega, mis tuleb Maanteeametis vahetada.

Koolituse maksumus 130.-EUR

Lektorid: N.Birjukov - kõrgharidus, Ü.Politajev - kõrgharidus, D.Pantelejev- kõrgharidus, V.Boitsov - kesk-eriharidus, I.Leontjev - kõrgharidus,M.Männi-kesk-eriharidus

Veoautojuhi täiendkoolitus – algus vt ajakava

Programmi vaata siin

Address: Tuuslari 13, Kohtla-Järve, Ida-Virumaa, 30322, EestiTelefon: +372 3373065 Mobile: +372 5163576