E-mail:viruautom@gmail.com | Tel: +372 3373065 | Mob:+3725163576

D-kategooria

Kooltusele võetakse õppima D-kategooria juhtimisõigust taotlev isik, kes omab B-kategooria juhiluba (mitte esmast) vähemalt poolteist aastat arvestades  

kursusele taotluse esitamise kuupäevast ning on õppetöö alustamisel vähemalt 23,5 aastat vana.

Antud vanuselised piirangud ei laiene ajateenijale, kes taotleb D-kategooria bussi juhtimisõigust teenistusülesannete täitmiseks kaitseväeteenistuses

viibimise ajal.

Lisaks eelnevatele nõuetele peab koolituskursusele vastu võtmiseks omama isik taotleva kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega kehtivat tervisetõendit.

Kokku on kursusel 20 tundi teooriat ja 20 tundi õppesõitu. Liiklusteooria auditoorse õppetunni pikkus on 45 minutit ja õppesõidu tunni pikkus 45 minutit.

Õppetöö algus vt ajakava

Õppetöö toimub Viru Autom OÜ poolt koostatud ja Transpordiameti poolt kinnitatud õppekava järgi.

D-kategooria õppekava vaata siin

D-kategooria koolituse kestvuseks on minimaalselt kuus nädalat.

Teooriakursus ja sõiduõpe lõpeb koolieksamiga. Pärast koolieksamite sooritamist väljastatakse koolituskursuse tunnistus,

millega koolituse lõpetanu saab minna Transpordiametisse eksameid sooritama.

 

Lektorid:

Teooriaõpe: Erkki Karja

Sõiduõpe: Tõnis Mägi, Erkki Karja

Hind: 980.-EUR

Address: Tuuslari 13, Kohtla-Järve, Ida-Virumaa, 30322, EestiTelefon: +372 3373065 Mobile: +372 5163576