E-mail:viruautom@hot.ee | Telefon: +372 3373065

C-kategooria

C-KATEGOORIA, E-õpe

C-kategooria juhuluba võimaldab juhtida veoautot, mille registrimass ei ole piiratud.

Koolitusele võetakse õppima C-kategooria auto juhtimisõigust taotlev isik, kelle alaline elukoht on Eestis.

Kursus toimub täiendõppe vormis,saab õppida alates 21. eluaastast ning peab eelnevalt omama ühe aasta B-kategooria

(mitte esmast) juhiluba või BC1-kategooria (mitte esmast)  juhiluba.

Enne kursust on vajalik perearstilt küsida C-kategooria sõiduki juhtimist lubav tervisetõend.

Koolituse alguse vaata: - vt ajakava

 

C-kategooria õpe toimub vastavalt Majandus-ja kommunikatsiooniministri27.juuni 2011 a määrusele nr 60. Programm siin

Koolituskursus sisldab 20 tundi teooriaõpet (tunni pikkus 45 min) ja 10 sõidutundi(sõidutunni pikkus 45 min).

Lisa sõidutunni hind C-kategoorial 40.-EUR

Teooriakursus ja sõiduõpe lõpeb koolieksamiga. Pärast koolieksamite sooritamist väljastatakse koolituskursuse tunnistus,

millega koolituse lõpetanu saab minna Maanteeametisse eksameid sooritama.

 

LEKTORID:

Teooriaõpe: Erkki Karja, Igor Leontjev, Nikolay Biryukov

Sõiduõpe: Erkki Karja, Tõnis Mägi.

Hind:520.-EUR

Address: Tuuslari 13, Kohtla-Järve, Ida-Virumaa, 30322, EestiTelefon: +372 3373065 Mobile: +372 5163576