Telefon: +372 3373065

D-kategooria

Õppetöö toimub riikliku õppekava järgi – algus vt ajakava

Koolitusele võetakse õppima D-kategooria juhtimisõigust taotlev isik, kelle alaline elukoht on Eestis.

Kursus toimub täiendõppe vormis ja saab õppida alates 24 eluaastast ning omama B-kategooria juhiluba (mitte esmast)

Enne kursust on vajalik D-kategooria juhtimist lubav tervisetõend.

Kursus sisladab:

Teooriaõpe - 40 õppetundi (45 min)

Sõiduõpe - 20 sõidutundi (45min)

Programmi vaata siin

Teooriakursus ja sõiduõpe lõpeb koolieksamiga. Pärast koolieksamite sooritamist väljastatakse koolituskursuse tunnistus,

millega koolituse lõpetanu saab minna Maanteeametisse eksameid sooritama.

Lektorid:

Teooriaõpe: Nikolai Birjukov, Erkki Karja

Sõiduõpe: Tõnis Mägi, Erkki Karja, Sergei Butussov

Hind: 790.-EUR

Address: Tuuslari 13, Kohtla-Järve, Ida-Virumaa, 30322, Eesti
Telefon: +372 3373065 Mobile: +372 5041902