Telefon: +372 3373065

Veoautojuhi täiendkoolitus

Antud koolituse läbimine on kohustuslik tasu eest töötavale autojuhile, kes töötab veose veol C- või C1 kategooria auto või

CE- või C1E-kategooria autorongiga. Tasu eest töötava autojuhi ametikoolitus viiakse läbi Teede ja sideministri 6.novembri 2000 a.

määrusele nr 87 "Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitunnistuse vormi kehtestamine.

 

Veoautojuhi täiendkoolitus mahus 35 tundi tuleb läbida neil, kel on üle 2-aastane C1 cõi C-kategooria juhiloa staaž, kelle kutsetunnistuse kehtivus

on lõppemas või lõppenud, kes töötavad või soovivad asuda tööle veoautojuhina.

Vajalikud dokumendid- ID-kaart või pass, juhiluba, kehtiv arstitõend.

Koolitus lõpeb eksamiga koolitaja juures ning vastava tunnistuse väljastamisega, mis tuleb Maanteeametis vahetada.

Koolituse maksumus 130.-EUR

Lektorid: N.Birjukov, Ü.Politajev, V.Peterson, E.Karja, D.Pantelejev.

Veoautojuhi täiendkoolitus – algus vt ajakava

Programmi vaata siin

Address: Tuuslari 13, Kohtla-Järve, Ida-Virumaa, 30322, Eesti
Telefon: +372 3373065 Mobile: +372 5041902